French pantry

Yield: 4 servings

Measure Ingredient
\N \N Spice rack---
\N \N Herbs de provence
\N \N Bay leaves
\N \N Peppercorns
\N \N Cupboard---
\N \N Cornichons
\N \N Olive oil
\N \N Dry white beans
\N \N Green lentils
\N \N Dry bread crumbs
\N \N Truffle oil
\N \N Spirits---
\N \N Cognac
\N \N Pernod
\N \N White wine
\N \N Red wine
\N \N Calvados
\N \N Madiera
\N \N Champagne
\N \N Refrigerator---
\N \N Cream
\N \N Butter
\N \N Creme fraiche
\N \N Beurre manie
\N \N Glace de viande
\N \N Roux
\N \N Stocks
\N \N Slab bacon
\N \N Fatback
\N \N Truffles
\N \N Shallots
\N \N Onions
\N \N Garlic
\N \N Mushrooms
\N \N Haricots verts
\N \N Lemons
\N \N Sorrel
\N \N Chervil
\N \N Parsley
\N \N Thyme

These are the pantry items recommended for a french cooking pantry according to the Two Hot Tamales.

Similar recipes